Nuhvel
Teenusetingimused

Nuhvel mängukeskkonda haldab OÜ Klots (tegevusaadressiga Rapla, Palli 14, 79513). Nuhvel mänguserverite kontaktaadress on kontakt@nuhvel.eu. Nuhvli veebilehte külastades ja Tasulisi Teenuseid kasutades nõustub Külastaja automaatselt allolevate Teenusetingimustega ning Privaatsuspoliitikaga. Kui Külastaja ei soovi antud tingimustega nõustuda, on tal keelatud kasutada Nuhvli veebikeskkonda ja Tasulisi Teenuseid.

 1. Mõisted

  1. Nuhvel (ka "Nuhvel mänguserverid", "Nuhvel serverimajutus", "Nuhvel mängukeskkond") - Eestis tegutsev OÜ Klots poolt hallatav Minecraft serverite renditeenuse pakkuja
  2. Server (ka "Nuhvli mänguserver") - Minecrafti server, mida omab Nuhvel ning mida haldab Klient
  3. Külastaja - Nuhvli veebikeskkonda domeenil nuhvel.eu kasutav isik
  4. Klient - Nuhvli serverimajutusteenuseid kasutav isik, kellel on Nuhvli veebikeskkonnas kasutaja
  5. Tellija - isik, kes on tellinud Tasulisi Teenuseid
  6. Tasuline Teenus - Nuhvli poolt vahendatav SMSi, m-makse, pangalingi või PayPal'i teel ostetav lisaväärtus, mis annab Nuhvli mänguserveris mängivale isikule teatavaid eeliseid teiste serveris mängivate isikute suhtes, ning mida saab luua Klient
  7. Leping - antud Teenusetingimused, millega nõustub Klient Serveri rentimisel
 2. Üldsätted

  1. Külastaja ei tohi takistada normaalset Nuhvli veebikeskkonna ega Serverite toimimist
  2. Külastaja ei tohi kompromiteerida Nuhvel mängukeskkonda
  3. Külastaja ei tohi kahjustada Nuhvli keskkonna turvalisust ega seda üritada
  4. Külastaja on kohustatud ebatavalistest probleemidest, vigadest jms koheselt teada andma Nuhvli emaili aadressile kontakt@nuhvel.eu
 3. Serverite rent

  1. Klient saab oma tellitud Serveri ja lisateenused kätte pärast arve tasumist
  2. Serveri rendiperioodi arvestatakse kuupõhiselt; minimaalne periood on üks kuu; maksimaalne periood ei ole piiratud
  3. Klient võib renditud Serverit kasutada vaid selleks ettenähtud eesmärgil, s.o Minecrafti serverina
   1. Klient ei tohi kasutada talle haldamiseks antud Serverit ebaseaduslikeks tegevusteks
   2. Klient ei tohi oma tegevusega kedagi ähvardada, ebaeetiliselt diskrimineerida ega muul moel ahistada
  4. Nuhvel garanteerib Kliendile ligipääsu oma hallatavale serverile 99.9% ajast
   1. Garantii alla ei kuulu katkestused meist olenematute sündmuste tõttu (Vääramatu jõud - sõda, looduskatastroof, elekrikatkestus jne)
  5. Kliendil on õigus tasuta kasutada SpigotMC kasutaja Prunt tasulisi pluginaid. Selleks peab Klient andma oma soovist teada emaili aadressile kontakt@nuhvel.eu
 4. Arvete tasumine

  1. Klient nõustub Serverite rentimise ja lisateenuste hinnakirjaga
  2. Klient kohustub tasuma ostetud teenusest tulenevad arved õigeaegselt ning täies mahus vastavalt hinnakirjale
   1. Klient tasub tellitud teenuste eest enne teenuse kättesaamist, s.o ettemaksuna
   2. Arve tasumata jätmisel suletakse Kliendi Server arve maksetähtajale järgneval kuupäeval
   3. Suletud Serveri andmeid hoitakse alles 7 päeva pärast Serveri sulgemist, pärast mida kustutatakse Server lõplikult ning Kliendiga Leping lõpetatakse
   4. Antud 7 päeva jooksul on Kliendil aega arve tasuda ning pärast tasumist taastatakse Kliendile ligipääs Serverile
 5. Tasulised Teenused

  1. Nuhvel ei tagasta ilma seadusliku aluseta Tellijale tema makstud summasid
  2. Nuhvel ei pea tagastama Tellijale raha ega ostetud Tasulist Teenust, kui Tellija tegi Tasulise Teenuse ostmisel vea või järgis juhist valesti
  3. Nuhvel ei pea Kliendile välja maksma tema osa Tasulise Teenuse tulust, kui Nuhvlile ei laeku Kliendi või Tellija vea tõttu selle Tasulise Teenuse tulu
  4. Tasulisi Teenuseid kasutades kinnitab Tellija, et kasutab ostuks tema enda või temale selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks antud vahendeid
  5. Nuhvlil ja Klientidel on õigus muuta Tasuliste Teenuste hindu ja eeliseid ilma etteteatamiseta
  6. Klient ei tohi Tasuliste Teenuste pakkumiseks kasutada kolmandate osapoolte makseviise, mis on juba Nuhvli poolt pakutud (s.o SMS, m-makse, pangalink ning PayPal). Muud viisid (nt sularaha, Bitcoin jne) on aga lubatud
  7. Kliendi tuluosa Tellija poolt tasutud lõpphinnast (v.a m-makse teenustasu) on m-makse ja SMSi puhul 50%
   1. Eraisikust Kliendi puhul arvestatakse antud tuluosast maha ka tulumaks (20%)
   2. Näide: Tellija saadab SMSi, mille hind on 3.20€. Eraisikust Kliendi tuluosa on sellest 1.60€ (50%) ning sellest arvestatakse maha veel tulumaks (20%). Seega jääb Kliendi kasutusse 1.28€.
  8. Kliendi tuluosa Tellija poolt tasutud lõpphinnast on pangalingi ja PayPali puhul 60%
   1. Eraisikust Kliendi puhul arvestatakse antud tuluosast maha ka tulumaks (20%)
   2. Näide: Tellija tasub pangalingiga teenuse eest, mille hind on 10€. Eraisikust Kliendi tuluosa on sellest 6€ (60%) ning sellest arvestatakse maha veel tulumaks (20%). Seega jääb Kliendi kasutusse 4.80€.
  9. Kliendil on õigus nõuda Tasuliste Teenuste müügist kogutud tulu väljamaksmist järgnevatel tingimustel:
   1. Väljamakstav summa on või ületab miinimumsummat 20€
   2. Eelmisest väljamaksest on möödas vähemalt 14 päeva
   3. Väljamakse saaja on Eesti IBAN kontonumber
  10. Kliendil on õigus kasutada Tasuliste Teenuste müügist kogutud tulu, et vähendada või täielikult tasuda oma Serverite rentimise või lisateenuste arveid
 6. Lahtiütlemised

  1. Kogu Minecraftiga seonduv sisu kuulub Rootsis registreeritud firmale Mojang AB. Meie ei ole mingil moel antud firmaga seotud.
  2. Nuhvel ei vastuta sisu eest, mida on avalikustanud Klient oma hallatava Serveri kaudu
  3. Nuhvel ei vastuta kahju eest, mida on põhjustanud Klient oma hallatava Serveri kaudu
  4. Nuhvli veebikeskkonnas kasutatavad tarkvarad kuuluvad lähtekoodis märgitud autoritele
  5. Kliendil on õigus tellitud teenuse mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele
 7. Lepingust taganemine

  1. Kliendil on õigus taganeda Lepingust 14 päeva jooksul alates oma esimesele Serverile ligipääsu saamisest ükskõik millisel põhjusel
  2. Lepingust taganemisel tagastatakse Kliendile tema poolt makstud summa, millest arvestatakse maha taganemiseni kasutatud teenuse maksumus, mida arvutatakse järgnevalt:
   1. Perioodiliste teenuste puhul jagatakse teenuse hind teenuse kestvusega päevades (1 kuu on 30 kalendripäeva) ning korrutatakse kasutatud teenuse kestvusega päevades
   2. Ühekordsete teenuste puhul on kasutatud teenuse maksumuseks kogu teenuse hind, kui ühekordne teenus on Kliendile juba osutatud, või null, kui teenust ei ole veel Kliendile osutatud
   3. Näide: kui Klient rentis 9€ eest kuuks ajaks Serveri ning otsustas 10 päeva pärast Lepingust taganeda, tagastatakse talle 6€ (9-9/30*10=6)
  3. Lepingust taganemiseks tuleb sellest teada anda emaili aadressile kontakt@nuhvel.eu
 8. Lepingu lõpetamine

  1. Meil on õigus lõpetada Leping Kliendiga ühepoolselt ja ilma etteteatamiseta, kui Klient on rikkunud mõnd Lepingus esitatud punkti
  2. Meil on õigus lõpetada Leping Kliendiga ühepoolselt ja vähemalt kahekuulise etteteatamisega ükskõik millisel põhjusel
  3. Kliendil on õigus lõpetada Leping ühepoolselt ja ilma etteteatamiseta andes sellest Nuhvlile teada emaili kontakt@nuhvel.eu teel või jättes oma arved tähtajaks tasumata
 9. Teenusetingimuste muutmine

  1. Meil on õigus teha muudatusi oma Teenusetingimustesse igal ajal ja ilma etteteatamiseta
  2. Küll aga võime muudatustest teada anda Nuhvli Discordi grupis, emaili teel, Nuhvli veebikeskkonnas või muutes järgnevat kuupäeva

Viimati uuendati neid Teenusetingimusi kuupäeval 03.09.2018.